நீங்களும் RJ ஆகலாம்

காதல் Status

Add Your Heading Text Here

சிறு கதைகள்

Add Your Heading Text Here

சமையல் குறிப்புகள்

Cardio

0600 – 0700 Hours
Monday

Yoga

0600 – 0700 Hours
Monday

Weights

0600 – 0700 Hours
Monday

Zumba

0600 – 0700 Hours
Monday

Aerobics

0600 – 0700 Hours
Monday

Meditation

0600 – 0700 Hours
Monday

Flexibility

0600 – 0700 Hours
Monday

Strength

0600 – 0700 Hours
Monday

Toning

0600 – 0700 Hours
Monday

Training Rates

I am currently in California and will be taking bookings from September 2020.

$275

Diet Or Fitness Report
 • Genetic sample test kit
 • Your genetic diet or exercise report
 • Diet plan or Exercise suggestions

$425

Diet & Fitness Report
 • Genetic sample test kit
 • Your genetic diet & exercise report
 • Diet & Exercise Summary Infographic
 • Diet plan
 • Exercise suggestions

$550

Diet & Fitness Max
 • Genetic sample test kit
 • Your genetic diet & exercise report
 • Diet & Exercise Summary Infographic
 • Diet plan
 • Exercise suggestions
 • In-Body Analysis
 • Weekly Check ups

My Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero. Nam at congue diam. 

Angellica Grey

Model

Ryan Neason

Entrepreneur

Brandon Parker

Body Builder

Frida James

Adventurer

Natalie Foster

Tennis Player

What People Say About Me

Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.

Britteny Simmons
Model
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
CD

Contact Me

 • 1015 K St, Sacramento,
  CA 95814, United States.
 • letstrain@domain.com
 • +1 800 123 456

Send Your Voice

Click or drag a file to this area to upload.
Maxium 5 Minutes