வரலாறு


  • திருப்பூர் குமரன் வரலாறு | Tirupur Kumaran History in Tamil |RJ Sharmila | வரலாறு | Radio Petti 5.1

  • ஐசாக் நியூட்டன் வரலாறு | Isaac Newton | RJ Sharmila | வரலாறு

  • அன்னை தெரசா வரலாறு | Mother Teresa History in Tamil | RJ Sharmila | வரலாறு |Radio Petti 5.1

  • கிறித்தோபர் கொலம்பஸ் வரலாறு | Christopher Columbus | RJ Sharmila | வரலாறு | Radio Petti 5.1

  • இராணி இலட்சுமிபாய் (ஜான்சி ராணி) வரலாறு | Jhansi Rani | RJ Sharmila